Grau en Infermeria

PRESENTACIÓ DEL GRAU:

És la professió sanitària amb més demanda, amb un gran component humanitari i amb un impacte directe en la millora de la salut de les persones.

  • Experiència clínica garantida des de primer curs en centres sanitaris i assistencials.
  • Els estudis d’infermeria al Campus d’Igualada són un referent de qualitat i d’innovació gràcies a l’expertesa i l’experiència del professorat i a la col·laboració amb el 4DHealth – Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica, capdavanter a Europa on els estudiants fan pràctiques de simulació.
  • Competències professionals: planificació i execució de cures de forma sistematitzada; prevenció i promoció de la salut, comunicació i relació amb el pacient -ètica i valors-; treball en equip i relació interpersonal; implicació i compromís professional; intervencions en infermeria basades en l’evidència científica, entre altres.
   Darrera modificació: