Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia

PRESENTACIÓ DE LA DOBLE TITULACIÓ DE GRAU:

Doble grau amb perfil interdisciplinari singular i amb una demanda creixent en àmbits com l’esport, la rehabilitació funcional, l’envelliment, la indústria, el benestar físic i emocional, les condicions de salut agudes i cròniques, etc.

  • Proporciona una formació específica i integrada per exercir les professió de fisioterapeuta i de dietista-nutricionista amb un perfil polivalent i, d’aquesta manera, poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció a les persones.
  • Experiència Clínica garantida en centres assistencials i al 4DHealth-Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica capdavanter a Europa.
  • Competències professionals: capacitat de valorar l’estat funcional del pacient i dissenyar, elaborar i implementar els plans d’intervenció en fisioteràpia; integració dels coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits que capaciten per a una atenció fisioterapèutica eficaç; desenvolupament de les capacitats per a l’atenció de persones a l’àmbit nutricional i dietètic, tenint en compte el seu entorn, els seus objectius i la seva història mitjançant l’atenció personalitzada integral; avaluació dels requeriments nutricionals tant en situació de salut com de malaltia per saber detectar estats de desnutrició o alteracions i poder desenvolupar dietes específiques, per exemple en esportistes, en infants o en malalties com les cardiovasculars, intoleràncies, vegetarisme, trastorns de la conducta alimentària, etc.
   Darrera modificació: