Síntesi històrica

L'any 1958 va ser fundada a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia (Escuela Sindical Superior de Tenería) amb l'objectiu de donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L'Escola d'Adoberia, única a Espanya i en el mon de parla castellana, fou una iniciativa dels industrials adobers igualadins que invertiren uns 15 anys, des de 1942 fins al 1958 en la seva tramitació. 

L'Ajuntament d'Igualada cedí el 1949 un cèntric solar, a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 es construí el nou edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes. En el soterrani s'instal·là la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa s'instal·là el taller d'acabats del cuir, a la planta primera s'instal·laren les aules i a la planta segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca.

L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya implantà els estudis d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial. L'any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'any 2010 s'acorda la signatura d'un conveni per al trasllat de l'Escola d’Enginyeria d'Igualada des de la seva ubicació de la Plaça del Rei d'Igualada, cap a un nou emplaçament situat al Pla de la Massa. Els treballs de construcció del nou edifici al Pla de la Massa s’inicien l'octubre de 2013 i l'edifici s’inaugura el 18 de setembre de 2014.

El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida (UdL) assumeix la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs comença al Campus d’Igualada sota el lideratge de la UdL.

Des de l’1 de setembre del 2019, les titulacions del Campus Universitari Igualada-UdL en l’àmbit de la Salut s’imparteixen a l’edifici de La Teneria, a la Plaça del Rei, fins que es traslladin definitivament a les noves instal·lacions del Passeig Verdaguer, al costat del centre de simulació clínica 4DHealth.

El setembre de 2020 es comença a impartir a l’edifici del Pla de la Massa el grau en Administració i Direcció d’Empreses i el setembre de 2022, el grau en Enginyeria Informàtica.

El curs 2023-24 entra en funcionament l'edifici del Passeig (Pg. Mossèn J. Verdaguer 128), seu per a les titulacions de l'àmbit de la salut.

   Darrera modificació: