Organització Acadèmica i Administrativa

Organització Acadèmica

carlescapdevilamarques
Carles Capdevila

Delegat del Rector pel Campus Universitari Igualada-UdL  

Carles Capdevila 
igualada.rectoratdelegacio@udl.cat

igualada.secretariarectoratdelegacio@udl.cat

 

Escola Politècnica Superior

Equip de Direcció i coordinadors de titulació

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Equip de Deganat i coordinadors de titulació

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

Equip de Deganat i coordinadors de titulació

Facultat de Medicina 

Equip de Deganat i coordinadors de titulació

Organització Administrativa

Administració del Campus

Pilar Artero 
Administradora 
93 803 53 00 (Ext. 7009)
igualada.administracio@udl.cat

 

Negociat Academicodocent i de Formació No Reglada

Anna Domènech 
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7002)
igualada.academic@udl.cat 

Imma Sánchez 
Auxiliar administrativa
93 803 53 00 (Ext. 7007)
igualada.academic@udl.cat

 

Negociat Econòmic i de Personal

Enri Carbonell 
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7006)
igualada.economic@udl.cat

Marisa Alejandre 
Auxiliar administrativa
93 803 53 00 (Ext. 7006)
igualada.economic@udl.cat 

 

Negociat de Serveis de Suport

Marian Torres 
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7003)
igualada.suport@udl.cat

Mireia Cobos 
Auxiliar administrativa
93 803 53 00 (Ext. 7004)
igualada.suport@udl.cat

 

Tècnics de Suport a la Docència

M. Reyes Reyes 
Tècnica especialista de laboratori 
93 803 53 00 (Ext. 7014)
igualada.suportdocencia@udl.cat 

Daniel Medel 
Tècnic de suport a la docència, simulació
682 274 266 
daniel.medel@udl.cat

Jordina Domènech
Tècnica de suport a la docència, simulació
682 274 266 
jordina.domenech@udl.cat

 

Serveis Comuns del Campus

Ricard Vicente 
Responsable de Serveis Comuns Campus Igualada-UdL
649 015 329
igualada.consergeria@udl.cat 

Eva Carbonell 
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (matí)
93 803 53 00 (Ext. 7000)
igualada.consergeria@udl.cat 

Josep Estudillos 
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (tarda)
649 015 329
igualada.consergeria@udl.cat

María José Guiu
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (tarda)
93 803 53 00 (Ext. 7000)
igualada.consergeria@udl.cat 

Isabel Arjona 
Auxiliar de neteja
93 803 53 00 (Ext. 7000)
igualada.consergeria@udl.cat 

 

Infraestructures

Marcel·lí Solé 
Tècnic de manteniment
93 803 53 00 (Ext. 7015)
marcelli.sole@udl.cat

 

Sistemes d’Informació i Comunicació

Xisco Ferrera 
Tècnic informàtic
93 803 53 00 (Ext. 7005)
sic.suport@udl.cat 

Óscar Ordóñez 
Tècnic informàtic
93 803 53 00 (Ext. 7016)
sic.suport@udl.cat 

 

Biblioteca

Carme Cantos
618 963 611 
bid.igualada@udl.cat

Marc Holgado 
93 803 53 00 
bid.igualada@udl.cat

Francesca Llambès
93 803 53 00 
bid.igualada@udl.cat

   Darrera modificació: