Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses

PRESENTACIÓ DE LA DOBLE TITULACIÓ: 

  • Amb el Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d’Empreses, la Universitat de Lleida ofereix la possibilitat d’assolir una formació completa i transversal en aquests dos àmbits professionals, amb una demanda creixent per part de les empreses. Aquest doble grau és l’únic que s’ofereix a Catalunya, a preu públic.
  • El doble grau permet obtenir dues titulacions seguint un itinerari de cinc cursos.
  • Tots els estudiants tenen garantides pràctiques en empreses.
  • És un doble grau amb una orientació pràctica i professional, que facilita la incorporació en empreses punteres en l’àmbit internacional.
  • Forma a titulats amb un perfil molt versàtil i altament qualificats: Enginyers amb forts coneixements i habilitats de gestió i direcció estratègica.
  • Prepara als graduats per donar resposta a les necessitats de les empreses i institucions de caràcter industrial i de serveis, i a les constants innovacions i transformacions que aquestes han d’afrontar.
  • Experiència formativa completa: metodologies d'aprenentatge actiu, projectes integradors i interdisciplinaris, introducció de metodologies HyFlex i tracte proper amb els estudiants.
  • Sortides professionals: Direcció d'empreses; Gestor d'equips multidisciplinaris; Responsable d'operacions i logística; Responsable de fluxos de materials i d'informació; Planificació estratègica i mercats globals; Responsable d'innovació de processos i productes; Gestió de màrqueting i vendes; Consultoria; Emprenedoria; etc.
  • MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
   Darrera modificació: