Altres graus en enginyeria industrial que es poden cursar parcialment al Campus Igualada-UdL

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida, amb campus a Igualada i a Lleida, ofereix la possibilitat de cursar els cinc graus següents de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial:

  • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
  • Grau en Enginyeria Química
  • Grau en Enginyeria Mecànica
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat

 

Aquests 5 graus tenen els dos primers cursos comuns (tronc comú) i es poden cursar, indistintament, en qualsevol dels dos campus, Lleida o Igualada.

tercer curs l'estudiant escull la titulació que vol cursar. 

En el cas d'Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial i Logística, tercer i quart curs s'impartiran exclusivament al Campus d'Igualada. En el cas d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat, tercer i quart curs s'impartiran exclusivament al Campus de Lleida.

 

 

PREINSCRIPCIÓ i ACCÉS:

Els estudiants que vulguin cursar algun d’aquests 5 graus de l’àmbit industrial, en el moment de fer la preinscripció hauran de triar l’Agrupació on vulguin començar el grau. Cal triar:

  • Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació) – Igualada si es volen cursar els dos primers cursos de qualsevol dels 5 graus a Igualada.
  • Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació) – Lleida si es volen cursar els dos primers cursos de qualsevol dels 5 graus a Lleida.

 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb: igualada.academic@udl.cat 

   Darrera modificació: