Organització Acadèmica i Administrativa

 Descarregar Pdf

Organització Acadèmica

carlescapdevilamarques
Carles Capdevila Marqués

Delegació del Rector pel Campus Universitari Igualada-UdL  

Carles Capdevila Marqués
Delegat del Rector pel Campus Universitari d'Igualada-UdL
igualada.rectoratdelegacio@udl.cat

Escola Politècnica Superior

Equip de Direcció
Coordinadors de titulació

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Equip de Deganat i coordinadors de titulació

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

Equip de Deganat
Coordinadors de titulació

Facultat de Medicina 

Equip de Deganat
Coordinadors de titulació

Organització Administrativa

Administració de Campus

Roser Xandri Calafell
Administradora
93 803 53 00 (Extensió 7009)
igualada.administracio@udl.cat

Negociat Academicodocent i de Formació No Reglada

Anna Domènech Fabregat
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7002)
igualada.academic@udl.cat

Negociat Econòmic i de Personal

Enri Carbonell Pelfort
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7006)
igualada.economic@udl.cat

Laura Domènech Hill
Auxiliar administrativa
93 803 53 00 (Ext. 7006)
igualadaeconomic@udl.cat 

Negociat de Serveis de Suport

Marian Torres de Clascà
Cap del negociat
93 803 53 00 (Ext. 7003)
igualada.suport@udl.cat

Mireia Cobos López
Auxiliar administrativa
93 803 53 00 (Ext. 7004)
igualada.suport@udl.cat

Tècnica de suport a la docència

M. Reyes Reyes Ferrera
Tècnica de suport
93 803 53 00 (Ext. 7014)
maria.reyes@udl.cat

Tècnic de simulació clínica

Daniel Medel Villar
Tècnic de simulació
682 274 266 (Ext. 11016)
daniel.medel@udl.cat

Serveis Comuns del Campus

Eva Carbonell Pelfort
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (matí)
93 803 53 00 (Ext. 7000)
consergeria@udl.cat

Aitor Jiménez Caro
Auxiliar de serveis comuns i punt d'informació (tarda)
93 803 53 00 (Ext. 7000)
consergeria@udl.cat

Isabel Arjona Jiménez
Auxiliar de neteja
93 803 53 00 (Ext. 7000)
consergeria@udl.cat

Infraestructures

Marcel·lí Solé Oller
Tècnic de manteniment
93 803 53 00 (Ext. 7015)
marcelli.sole@udl.cat

Sistemes d’Informació i Comunicació

Xisco Ferrera Martínez
Tècnic informàtic
93 803 53 00 (Ext. 7005)
xisco.ferrera@udl.cat

Biblioteca

Carme Cantos Puig
93 803 53 00 (Ext. 7043)
bid.igualada@udl.cat

Marc Holgado Rius
93 803 53 00 (Ext. 7043)
bid.igualada@udl.cat

 

   Darrera modificació: